Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2021-12-02

WIECZNA WARTA- odszedł Zygmunt Świątkowski [*]

W czwartek 2 grudnia 2021 r. odszedł na Wieczną Wartę, w wieku 99 lat, Wojciech Zygmunt Świątkowski pseud. „Korczak”, Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu VIRTUTI MILITARI, członek Stowarzyszenia-Klubu VM. Powstaniec Warszawski.

 

Wojciech światkowski urodził się 12 września 1922 r. w Warszawie.
Do dziewiątego roku życia uczył się wdomu. W 1931 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej, potem  - w gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie. 

W1935 r. wstąpił do harcerstwa. Od 1940 r. działał w konspiracji - początkowo
w Tajnej Armii Polskiej mjr. Jana Włodarkiewicza, działającej we współpracy z ppor. Witoldem Pileckim, następnie w Armii Krajowej (Kedyw KG AK - kompania „Pegaz”).

Ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty (w stopniu kpr. pchor.) Od maja 1944 r. służył w batalionie „Parasol”, gdzie pełnił funkcję szefa służby „Moto”, a od 25.98.1944 r., zastępcy dowódcy 1. Kompanii.

Był uczestnikiem m.in. akcji „Płochocin” (wysadzenie pociągu urlopowego Wehrmachtu) i akcji na Wilhelma Koppego w Krakowie. Pan Wojciech Świątkowski był ostatnim, żyjącym, uczestnikiem tej akcji.
Podczas Powstania Warszawskiego został postrzelony w twarz, czego skutki odczuwał przez całe życie (uszkodzone zatoki).

Po kapitulacji powstania przebywał w obozie Stalag IVB Zetheim. Po powrocie do Polski podjął studia na Wydziale Architektury Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wojnie, wieczorem 13.01.1949 r., został aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony został po sześciu latach, w 1955 roku.

Po wyjściu z więzienia ukończył studia i pracował jako architekt. Był wieloletnim współpracownikiem Bohdana Pniewskiego, współautorem wielu warszawskich budynków i obiektów w całej Polsce.


Jednym z podkomendnych Wojciecha Świątkowskiego w Powstaniu Warszawskim był Zbigniew Rylski pseud. „Brzoza”. Dzięki Fundacji „Pamiętajcie o Nas Powstańcach Warszawskich”, Panowie spotkali się niedawno, w towarzystwie żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, z okazji 99. urodzin Pana Wojciecha.

Zarząd Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari składa serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom śp. Wojciecha Świątkowskiego.

Odszedł na Wieczną Wartę...

Pokój Jego Duszy [*]

                                                                                                                                                                  @lilianat

 

 

* Fotografie pochodzą ze strony Fundacji "Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich",
na portalu społecznościowym Facebook