Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Zarząd Klubu VM

 

Z A R Z Ą D:


PREZES 

płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK pseud. "Józef"
wieloletni członek Klubu VM (od 2013 roku odpowiedzialny za sprawy finansowe Stowarzyszenia),
funkcję prezesa pełni od listopada 2016 roku

  

 

WICEPREZES

płk w st. spocz. Zygmunt MAGUZA "Waleczny"
wieloletni członek Klubu VM

 

WICEPREZES/SKARBNIK

por. w st. spocz. Halina GÓRKA-GRABOWSKA
wieloletni członek Klubu VM,  od lutego 2015 r. do grudnia 2016 r. przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

 

SEKRETARZ

płk w st. spocz. Danuta GAŁKOWA (vel GAŁKA) "Blondynka"
wieloletni członek Klubu VM

 

    

 

KOMISJA REWIZYJNA:


ppłk w st. spocz. Henryk RATYNA "Orzeł"
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, fotoreporter

 

 

płk w st. spocz. Eugeniusz SALATA
członek Komisji Rewizyjnej
wieloletni czlonek Klubu VM 


                             

 

kpt. w st. spocz. Tadeusz SOCHA
członek Komisji Rewizyjnej,
wieloletni członek i doradca w Zarządzie Klubu VM 

 

 

                                        

WSPÓŁPRACA:


mjr Włodzimierz Henryk TRYKA
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

"członek wspierający" przy Zarządzie Klubu VM ds. organizacyjnych i działalności statutowej,
doradca, koordynator przedsięwzięć edukacyjno-historycznych;
pracuje w Stowarzyszeniu od września 2006 roku

 

 

mgr Liliana TRYKA
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
"członek wspierający" przy Zarządzie Klubu VM ds. sekretariatu i działalności statutowej,
redaktor "Biuletynu" i "Zeszytów Historycznych" , red./admin. www;

pracuje w Stowarzyszeniu od maja 2006 roku 

  

 

mjr rez. Jan CHŁOPEK
wspiera działalność Stowarzyszenia od maja 2015 roku,
"członek wspierający" Klubu VM ds. socjalnych, pomocnik ds. organizacyjnych  

 

 

Jacek PIŁATOWICZ
  wspieraja działalnośc Stowarzyszenia od maja 2002 roku,
"członek wspierający" ds. kancelaryjnych, pomocnik ds. organizacyjnych