Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Zarząd Klubu VM

 

Z A R Z Ą D:


PREZES 

płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK pseud. "Józef"
wieloletni członek Klubu VM,
od 2013 roku odpowiedzialny za sprawy finansowe Stowarzyszenia,
funkcję prezesa pełni od listopada 2016 roku

  

 

WICEPREZES

płk w st. spocz. Zygmunt MAGUZA "Waleczny"
wieloletni członek Klubu VM

 

WICEPREZES/SKARBNIK

por. w st. spocz. Halina GÓRKA-GRABOWSKA
wieloletni członek Klubu VM,  od lutego 2015 r. do grudnia 2016 r. przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

 

SEKRETARZ

płk w st. spocz. Danuta GAŁKOWA (vel GAŁKA) "Blondynka"
wieloletni członek Klubu VM

 

    

 

KOMISJA REWIZYJNA:


ppłk w st. spocz. Henryk RATYNA "Orzeł"
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, fotoreporter

 

 

płk w st. spocz. Eugeniusz SALATA
członek Komisji Rewizyjnej
wieloletni czlonek Klubu VM 


                             

 

kpt. w st. spocz. Tadeusz SOCHA
członek Komisji Rewizyjnej,
wieloletni członek i doradca w Zarządzie Klubu VM 

 

 

                                        

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM:


mjr Włodzimierz Henryk TRYKA
pracuje w Klubie VM od września 2006 roku,
członek wspierający ds. organizacyjnych i administracyjnych,
doradca, koordynator przedsięwzięć edukacyjno-patriotycznych

 

 

mgr Liliana TRYKA
pracuje w Klubie VM od lutego 2006 roku,
członek wspierający ds. organizacyjnych i redakcyjno-wydawniczych, samodzielny redaktor i admin. www 

  

 

mjr rez. Jan CHŁOPEK
wspiera działalność Klubu VM od maja 2015 roku,
członek wspierający ds. socjalnych i zdrowotnych członków Klubu VM 

 

 

Jacek PIŁATOWICZ
  wspieraja działalnośc Klubu VM od maja 2002 roku;
członek wspierający ds. kancelaryjnych