Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Władze i współpracownicy Klubu VM

P R E Z E S 

płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK pseud. "Józef"
wieloletni członek zwyczajny Stowarzyszenia-Klubu VM; funkcję prezesa pełni od 14 grudnia 2016 roku

 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU


Wiera SZATAN /księgowa/

 

Jacek PIŁATOWICZ

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

kpt. w st. spocz. Tadeusz SOCHA

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY


Liliana TRYKA - koordynator/doradca, samodzielny redaktor

mjr rez. Włodzimierz TRYKA - członek wspierający/doradca 

 - upoważnieni do realizacji zadań w imieniu Zarządu

i reprezentowania Stowarzyszenia-Klubu VM