Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

STATUT Klubu VM

W lutym 2019 roku KRS zatwierdził wnioskowane przez Zarząd zmiany w treści Statutu.