Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2024-03-15

Święto 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego - 15 marca 2024 r.

W piątek 15 marca 2024 r. Zarząd Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari zaproszony został do udziału w uroczystościach z okazji Święta 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Starzyńskiego. Zarząd Klubu VM reprezentował Prezes płk w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk.

Od 71 lat Jednostka zabezpiecza transport komórkom organizacyjnym Ministerstwo Obrony Narodowej oraz instytucjom podległym MON. Wyróżniającą nazwę „warszawski” Pułk otrzymał 11 marca 1996 roku i wówczas również przyjął imię majora Stefana Starzyńskiego, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari.

10. Warszawski Pułk Samochodowy dziedziczy i kontynuuje tradycje: 1. Dywizjonu Samochodowego 1919-1934, Samodzielnej Kompanii Samochodowej przy Sztabie Głównym Naczelnego Dowódcy WP 1944 r., 10. Samodzielnego Batalionu Samochodowego przy Sztabie Głównym Naczelnego Dowódcy WP 1944-1953.

Tradycja zobowiązuje, a 10. Warszawski Pułk Samochodowy daje tego godne świadectwo każdego dnia.

Z okazji święta, Dowództwu i wszystkim Żołnierzom oraz Pracownikom życzymy wszelkiej pomyślności i szczęścia osobistego, a przede wszystkim – szerokości i szczęśliwych powrotów do domu.

Fot. Muzeum Wojska Polskiego