Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2023-06-02

70. rocznica sformowania 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego - czerwiec 2023 r.

Siedemdziesiąt lat temu, 10 czerwca 1953 r. decyzją Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sformowano 10 Pułk Samochodowy. Jednostka ta, jako jedna z nielicznych, przez wszystkie lata funkcjonowania zachowała ciągłość organizacyjną nie zmieniając miejsca stacjonowania oraz swojej nazwy.

2 czerwca 2023 r. 10 Warszawski Pułk Samochodowy świętował swój Jubileusz. Do udziału w jubileuszowych uroczystościach Dowódca Pułku zaprosił Zarząd i Członków Stowarzyszenia-Klubu VM. Stowarzyszenie reprezentowane było przez delegację
w składzie: Pani Wiera Szatan – członek Zarządu/skarbnik oraz Pani Liliana Tryka i mjr rez. Włodzimierz Tryka – doradcy i wieloletni członkowie wspierający Stowarzyszenia.

Podczas uroczystych obchodów siedemdziesięciolecia 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Bronisława Starzyńskiego dowódca jednostki płk Wojciech CHOIŃSKI podziękował za trud służby i pracy:

„Pułk to wspólny wysiłek tych, którzy służą i pracują, ale także pokoleń tych dowódców, żołnierzy i pracowników, którzy służyli i pracowali tu przez lata, budując wizerunek i markę pułku. Wam wszystkim dziś za to serdecznie dziękuję”.

Uroczystości uświetniły pokazy musztry Pułuk Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
i kadetów Liceum Mundurowego PUL Wołomin. Delegacja Stowarzyszenia-Klubu VM przekazała Dowódcy Pułku pamiątkowy ryngraf.

 

Kartka z jubileuszowego kalendarza 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego: Prezes Klubu VM płk Zygmunt Łabędzki i szef biura KlubuVM mjr Włodzimierz Tryka wręczają ówczesnemu Dowódcy Pułku płk. Tomaszowi Dominikowskiemu pamiątkowy ryngraf
z repliką Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.


GALERIA "70 lat 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego"