Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2015-12-02

Święto Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

2 grudnia 2015 roku członkowie Zarządu Klubu VM uczestniczyli w uroczystości z okazji Święta Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i przyjęcia przez instytucję imienia płk. dypl. Mariana Porwita -  dowódcy frontowego, historyka, pedagoga wojskowego, Kawalera Orderu VIRTUTI MILITARI.

Klub VM reprezentowali: płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki, płk w st. spocz.  Danuta Gałkowa, płk w st. spocz. Bolesław Siemiątkowski, płk w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk oraz por. w st. spocz. Halina Górka-Grabowska i płk w st. spocz. Henryk Ratyna.

 

Z okazji Święta WCEO, pierwszego w historii instytucji, w uznaniu i z podziękowaniem za współpracę, Kapituła przyznała „Statuetki Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej": Panu gen. dyw. dr. Wiesławowi Grudzińskiemu, Panu prof. dr. hab. Jerzemu Eislerowi, Panu płk. dypl. Tomaszowi Dominikowskiemu, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Klubowi Kawalerów Orderu Wojenngo Virtuti Militari.

W imieniu Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, statuetkę odebrał Prezes płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki, który podziękował za uhonorowanie i w krótkich słowach przypomniał o początkach współpracy Klubu VM z WCEO, dawnym Departamentem Wychowania i Promocji Obronności (obecnie Departamentem Komunikacji Społecznej MON), Dowództwem Garnizonu Warszawa i 10. Warszawskim Pułkiem Samochodowym, kierując przy tym serdeczne słowa podziękowania za wsparcie dyrektorom
i dowódcom tych instytucji. Podkreślił też, z wdzięcznością, wieloletnie wsparcie i opiekę Pana Radcy Generalnego-Koordynatora w MON Pana Krzysztofa Sikory.

Płk Zygmunt Łabędzki podziękował też Pani Dyrektor prof. nadz. dr hab. Aleksandrze Skrabacz za udzielane wsparcie, w tym utrzymania decyzji o oddelegowaniu do pracy w Klubie VM żołnierza i pracownika z obsady etatowej WCEO i przekazał przygotowaną z okazji Święta WCEO pamiątkową tabliczkę przewiązaną wstążką orderową, na której wygrawerowane zostały logo Klubu VM i dedykacja.


W uroczystości wzięli udział m.in.: Radca-Generalny Koordynator w MON Krzysztof Sikora, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. dr Wiesław Grudziński, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Krzysztof Domżalski, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej Danielewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Beata Biały, Rektor Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, dowódca 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego płk Tomasz Dominikowski wraz z zastępcą płk. Dariuszem Chodyną, a także przewodniczący Rady Redakcyjnej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” prof. dr hab. Jerzy Eisler i Dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Adam Martin. Przybyli też dawni żołnierze
i pracownicy Domu Wojska Polskiego, Domu Żołnierza Polskiego i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 
                                                                                                                                                         Fot.: WCEO

  
                                                                                                                                                                                                                                Fot.: Henryk Ratyna, Klub VM

Uroczystość, którą poprzedziła msza święta w pobliskim kościele garnizonowym pw. św o. Rafała Kalinowskiego, odbyła się w klubie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor WCEO prof. nadzw. dr hab. Aleksandrę Skrabacz, przedstawiono program z prezentację multimedialną nt. aktualnej działalności WCEO, której pierwszym tematem była działalność Oddziału Kultury. Podkreśleniem pracy Oddziału w obszarze przedsięwzięć artystycznych,
a jednocześnie artystycznym punktem inaugurującym Galę był wesoły, pełen młodzieńczej energii występ dziewcząt z zespołu wokalnego klubu 5. batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla, laureata wielu przeglądów artystycznych, które zaprezentowały polską piosenkę ludową, z tekstem napisanym gwarą. Słowiański charakter piosenki podkreślały lniane, jasne sukienki i kontrastujące z nimi piękne, kolorowe wianki.                                                                                                                                                                Fot.: DKS MON


                                                                                                                                                                       Fot.: WCEO

Pokaz slajdów o WCEO uzupełniono komentarzami i krótkimi działaniami scenicznymi w wykonaniu dyrekcji, żołnierzy i pracowników WCEO, które zakończyło wspólne odśpiewanie fragmentu popularnej piosenki
z repertuaru zespołu Queen pt.: „We are the champions”.

W następnej kolejności odbyła się część oficjalna z pocztem sztandarowym, który wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa. Rozpoczęło ją wystąpienie Radcy Generalnego-Koordynatora w MON Pana Krzysztofa Sikory, który po podziękowaniu za zaproszenie i powitaniu, w którym m.in. zwrócił się szczególnie do obecnych Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari, oddając Im hołd i szacunek, odczytał okolicznościowy adres od Podsekretarza Stanu w MON Wojciecha Fałkowskiego, skierowany do dyrekcji, żołnierzy i pracowników Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Program uroczystości i część artystyczna przygotowane zostały wg scenariusza i w reżyserii Pani Dyrektor WCEO prof. nadzw. dr hab. Aleksandry Skrabacz i Pana Arkadiusza Bojczuka, Kierownika Oddziału Multimediów.

 

Wraz z ustanowieniem święta WCEO i nadaniem instytucji imienia, ustanowiono też Odznakę Honorową WCEO, oznaki rozpoznawcze na mundury, a także statuetkę, jako wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez WCEO dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju i wspierania działalności WCEO.


 

 

Po uroczystości, zaproszeni goście udali się do sal bankietowych na poczęstunek. Tę część uroczystych obchodów uatrakcyjniły ponownie dziewczęta z zespołu wokalnego klubu 5 batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla oraz muzycy i wokaliści z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W Klubie AON goście mieli okazję zapoznać się z dorobkiem wydawniczym WCEO i obejrzeć wystawy prezentujące sylwetkę Patrona oraz charakter i zakres działalności poszczególnych oddziałów WCEO.

W "Galerii" publikujemy kilka zdjęć  ze stron internetowych WCEO i DKS MON oraz fotografie wykonane przez płk. w st. spocz. Henryka Ratynę, Kawalera Orderu Virtuti Militari. Zapraszamy.

                Liliana TrykaGALERIA "Święto Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita "