Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2016-05-18

"Historia i tradycja oręża polskiego" - płk D. Gałkowa i płk B. Maciaszczyk na spotkaniu z uczestnikami warsztatów WCEO

Przedstawiciele Zarządu Klubu VM na spotkaniu z uczestnikami kursu WCEO
dot. historii i tradycji oręża polskiego

 

18 maja 2016 r. członkowie Zarządu Klubu VM pani płk Danuta Gałkowa i pan płk Bronisław Maciaszczyk zaproszeni zostali na spotkanie z oficerami i podoficerami Wojska Polskiego - uczestnikami kursu doskonalącego Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej nt. „Historia i tradycje oręża polskiego", podczas którego m.in. analizowano wpływ wychowania patriotycznego na tworzenie konspiracji podczas II wojny światowej oraz omawiano walki oddziałów Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.

Celem kursu było poszerzenie wiedzy z zakresu historii oręża polskiego od średniowiecza do czasów współczesnych, zapoznanie z symboliką wojskową, tradycjami kultywowanymi w Wojsku Polskim oraz przygotowanie do popularyzowania polskich tradycji orężnych w środowisku wojskowym i cywilnym.

Członkowie Klubu VM chętnie uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą szkolną i kadrą Wojska Polskiego. Należą one do priorytetowych zadań statutowych Klubu VM i zawsze spotykają się z ogromnym zainteresowaniem
i często wzruszeniem zarówno weteranów, jak i słuchaczy. 

lilianat