Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2017-02-14

75. rocznica powołania Armii Krajowej

W ramach centralnych uroczystości z okazji 75. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, 14 lutego 2017 roku złożono kwiaty przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” pierwszego dowódcy Armii Krajowej oraz przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

W imieniu Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, kwiaty złożyli: płk w st. spocz. Danuta Gałkowa, por. w st. spocz. Halina Górka-Grabowska i płk w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk - przedstawiciele Zarządu, a towarzyszył im członek wspierający Klubu VM mjr rez. Jan Chłopek. Niestety, ze względów organizacyjnych i z powodu wcześniejszego naszego udziału w innym spotkaniu, nie mogliśmy tego dnia oddać hołdu żołnierzom Armii Krajowej w umundurowaniu, jak zwykliśmy to czynić, ale uznaliśmy, że w tym miejscu i tego dnia nie może nas tam zabraknąć, choćby i bez munduru…  

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich wraz z prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszkiem Żukowskim, przedstawiciele władz państwa i miasta Warszawy oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, m.in. pan Sławomir Frątczak Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON i dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb. Udział w uroczystosciach wziął również p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, główny organizator uroczystych obchodów, a także, co nas, weteranów zawsze bardzo cieszy i napawa optymizmem – młodzież, harcerze.

Wieczorem, w Teatrze Polskim w Warszawie, uczestniczyliśmy w uroczystości, podczas której pan minister Jan Józef Kasprzyk wręczył medale „Pro Patria” osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci o Armii Krajowej. Wyróżnienia otrzymali: gen. bryg. Robert Głąb - dowódca Garnizonu Warszawa (serdecznie gratulujemy!) oraz Teresa Heda-Snopkiewicz - córka gen. Antoniego Hedy „Szarego” (legendarnego dowódcy Armii Krajowej na Kielecczyźnie), sędzia Bogusław Nizieński - żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Adam Komorowski - syn gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Marek Franczak - syn Józefa Franczaka „Lalka”, jednego z Żołnierzy Wyklętych, dr Przemysław Wywiał - historyk, jeden z animatorów ruchu strzeleckiego w Polsce i hm. Wiesław Turzański - sekretarz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Wszystkim wyróżnionym Klub VM składa serdeczne gratulacje.

Uroczyste obchody rocznicowe zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który zaprezentował program pt.: „Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna”. 

lilianat