Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2014-09-15

Legitymacja Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że 18 maja 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych, i okresu powojennego oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 496) wprowadzająca zmiany o prawie kombatanckim.

W związku z tym, wysyłamy do wszystkich członków Klubu VM formularz wniosku o wydanie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nowelizacja ustawy o kombatantach spowodowała powołanie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP jako honorowej wspólnoty żołnierskiej.

Ustanawia też dzień 1 września jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a członkom Korpusu zostanie przyznana 51% ulga na krajową komunikację autobusową i kolejową.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem legitymacji, o której mowa powyżej, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres:

 

 

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 

Legitymacje będą wysyłane przez Uds.KiOR pocztą.

 

Informujemy jednocześnie, że dotychczasowe zaświadczenia wydane przez Zwiazek Bojowników o Wolność i Demokrację zostały unieważnione.

W przypadku ew. pytań i wątpliwości dot. wypełnienia formularza należy zwrócić się do właściwego dla terenu zamieszkania Wojewódzkiergo Sztabu Wojskowego lub Wojskowej Komemndy Uzupełnień. Pomocą służy też, oczywiście, Klub VM.

Informujemy ponadto, że wypełnione formularze, które przesyłane są (omyłkowo) na adres Klubu VM, przekazywane są do Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych.

lilianat